Jirkab - Pracovní stránka

První strana | NV Items

Siemens SXG75 - navigace

Navigace2.2.3. překlad EN jazyka aplikace do češtiny (včetně české diakritiky)

Navigace2.2.3. light překlad EN jazyka aplikace do češtiny (včetně české diakritiky) a vymázány všechny ostatní jazyky aplikace (de, es, it, nl, fr, pt, tr). Z původních 527KB je rázem 433KB. Dále opravena chyba zobrazení kdy text o tom, že nebylo vybráno žádné zařízení (gps) je zkráceno na "Žádné", aby nepřepádavalo z displeje. Také je možno vymazat z EFS soubory *.bin s hlasovými povely v ostatních jazycích (de, nl, it, es, fr) - cca 600KB

Překlad hlasových povelů do češtiny verze 18.06.2006 (jeden význam slova dopředu nahrazen tichem) - tímto souborem nahradit původní amr_uk.bin v EFS ve složce: brew\shared

Upravený soubor pro zdůvěryhodnění přeložené aplikace, aby nevyžadovala povolování spuštění a přístupu k file systému, na internet, ke čtení adres z kontaktů v adresáři telefonu atp. Nakopírovat do složky brew\mod\java_ams\install\apps

Úprava cs textů v menu SXG75 pro fw22 bez úprav. Pro fw 26 je nutné ještě znovu překopírovat soubor simtoolkit do umístění \brew\mod\simtoolkit\res\cs. Stav k 22.1.2007.

TOPlist www.mbpatchwork.wz.cz

Ká for YOUKá for YOU: Fórum

;